Kodėl svarbus poveikio aplinkai mažinimas?

Dabartinė pramonės ir individuali žmogaus veikla sukuria vis didesnes šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas. Didžiausią jų dalį sudaro anglies dioksidas (CO2), išmetamas dėl elektros ir šiluminės energijos, transporto, gamybos sąnaudų ir kitų priežasčių. Vienam Europos Sąjungos gyventojui tenkanti išmetamųjų CO2 dujų dalis per metus yra net 8 tonos.

Šiltnamio efektas yra pagrindinė klimato kaitos priežastis, prisidedanti prie įvairių su ja susijusių pasekmių – potvynių, sausrų, uraganų ir pan. – dažnėjimo, derlingos žemės ir gėlo vandens mažėjimo ir kt. Skaičiuojama, kad net visai sustabdžius šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą klimato atšilimas tęstųsi dar 1000 metų.

Todėl svarbu suprasti, kokį poveikį aplinkai turi mūsų kasdieniai įpročiai ir ką galime padaryti, norėdami leisti Žemei šiek tiek pailsėti.

Utenos darykla visada buvo draugiška Žemei, tačiau neseniai ji tapo ir pirmąja darykla Lietuvoje, kuriai suteiktas „carbon neutral“ statusas. Jis patvirtina, kad gamyba darykloje vykdoma nepaliekant CO2 pėdsako. Visa gamybai reikalinga elektros ir šiluminė energija čia gaunama tik iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Darykla taip pat reikšmingai sumažino plastiko poreikį, vandens sąnaudas ir įdiegė daug kitų tvarių sprendimų. Pirmiausia rodydama pavyzdį, Utenos darykla siekia atkreipti dėmesį į galimybes sumažinti poveikį aplinkai ir paskatinti tai daryti ne tik kitus verslus, bet ir gyventojus.

Herojų testas leidžia pasitikrinti, kaip individualus gyvenimo būdas veikia mūsų aplinką ir kokiose srityse poveikis yra didžiausias. Testas parengtas su „Baltijos aplinkos forumo“ specialistų pagalba. Ši tarptautinė nevyriausybinė aplinkosaugos organizacija rūpinasi gamtos ir aplinkos apsauga, kad dabartinė visuomenė ir ateities kartos galėtų džiaugtis saugia aplinka bei gamtiniais ištekliais.

Kuriant šį testą remtasi anglies dvideginio pėdsako skaičiavimo metodika ir aktualia statistine informacija. Remiantis šiais rodikliais, išvesti ir kiekvienai sričiai priskirti koeficientai. Šia skaičiuokle norime atkreipti dėmesį į keletą labai svarbių tiesioginių ir netiesioginių poveikių klimato kaitai. Skaičiavimui pasitelktas nedidelis klausimų skaičius, tad gaunamos išvados yra tik preliminarios bei edukacinio pobūdžio.

Visa šiame puslapyje pateikiama informacija ir patarimai yra skirti bendrai supažindinti su poveikį aplinkai turinčiais veiksniais ir motyvuoti. Šis testas yra pramoginio pobūdžio, o jo rezultatas atspindi mūsų supratimą ir užsibrėžtą tikslą taupyti Žemės išteklius, tačiau nelygina ir neteisia asmeninių gyvenimo būdo pasirinkimų.

Jūs patys sprendžiate, ar norite dalintis gautu testo rezultatu savo Facebook paskyroje ar kitais kanalais. Jeigu nuspręsite pasidalinti, Jūsų paskyros informacija nėra renkama ar kitu būdu prieinama UAB „Švyturys-Utenos alus“.
Šaltiniai
 1. You want to reduce the carbon footprint of your food? Focus on what you eat, not whether your food is local, Our World in Data
 2. Food production is responsible for one-quarter of the world’s greenhouse gas emissions, Our World in Data
 3. Which form of transport has the smallest carbon footprint?, Our World in Data
 4. Waste management and Recycling, Earth.org
 5. Žiedinė ekonomika: kas tai ir kodėl ji svarbi?, Europos parlamentas
 6. World’s consumption of materials hits record 100bn tonnes a year, The Guardian
 7. Atliekų rūšiavimas, Atliekos.lt
 8. Global Emissions, Center for Climate and Energy Solutions
 9. Klimato kaitos priežastys ir pasekmės, Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba
 10. Bendra informacija apie klimato kaitą, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
 11. Eko atmintinė, Pagalvok.lt
 12. Statistinių rodkilių analizė, Lietuvos statistikos departamentas
 13. Energiją taupyti verta, Lietuvos Respublikos energetikos ministerija